Ασκήσεις

Άλυτες ασκήσεις, εντός και εκτός ύλης!

Εύρεση τύπου f από συναρτησιακή σχέση

أخر تحديث أكتوبر 28, 2014 18:30 بواسطة Παντελής Πετρίδης

Ποια συνάρτηση "τηρεί τις αναλογίες";

Ισοϋπόλοιποι του 37

أخر تحديث أكتوبر 01, 2014 09:24 بواسطة Παντελής Πετρίδης

Ο λήγοντας να είναι μονάδα

أخر تحديث يوليو 19, 2013 14:05 بواسطة Παντελής Πετρίδης

Άσκηση στα συστήματα αρίθμησης

Πλήθος ψηφίων μεταξύ συστημάτων αρίθμησης

أخر تحديث يوليو 19, 2013 13:58 بواسطة Παντελής Πετρίδης

Άσκηση στα συστήματα αρίθμησης

Κώνος και εφαπτόμενες σφαίρες

أخر تحديث يوليو 19, 2013 13:54 بواسطة Παντελής Πετρίδης

Θέμα του '67

"Γεωμετρικοί τόποι και κατασκευές" του Λουμιέρ, άσκηση 27

أخر تحديث يوليو 19, 2013 13:52 بواسطة Παντελής Πετρίδης

Άσκηση