Πολυώνυμο Lagrange 5 σημείων (το πολύ 4ου βαθμού)

print
email
الأربعاء فبراير 25, 2015 14:25 بواسطة Παντελής Πετρίδης

تم قرائتها 4912 مرة

تعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال.

غير مصرح لك بكتابه تعليقات. برجاء تسجيل الدخول

المقاله السابقة
Εξίσωση 1ου βαθμού - 1
المقاله التالية
Το κόσκινο του Ερατοσθένη