Εύρεση τύπου f από συναρτησιακή σχέση

print
email
Последна редакция Окт 28, 2014 18:30 от Παντελής Πετρίδης

Ποια συνάρτηση "τηρεί τις αναλογίες";

Δίνεται συνάρτηση f:[α,β]→[γ,δ] όπου α, β, γ, δ πραγματικοί αριθμοί με α<β και γ<δ.
Αν ισχύει (ε-ζ)(f(η)-f(θ))=(f(ε)-f(ζ))(η-θ) για κάθε ε, ζ, η, θ ∈ [α,β], να βρείτε τους πιθανούς τύπους της f.

Прочетено 4869 пъти

Коментари

Още няма коментари за тази статия.

Коментари не са ти позволени. Ползвай Вход.

Следваща статия
Ισοϋπόλοιποι του 37