Πλήθος ψηφίων μεταξύ συστημάτων αρίθμησης

print
email
Последна редакция Юли 19, 2013 13:58 от Παντελής Πετρίδης

Άσκηση στα συστήματα αρίθμησης

Ένας φ-ψήφιος στο f-αδικό σύστημα αρίθμησης και ένας γ-ψήφιος στο g-αδικό σύστημα αρίθμησης (όπου φ,γ θετικοί ακέραιοι και f,g ακέραιοι μεγαλύτεροι του 1) παριστάνουν τον ίδιο θετικό ακέραιο αριθμό. Να βρεθούν οι πιθανές τιμές του γ ως συνάρτηση των φ, f, g.

Прочетено 4731 пъти

Коментари

Още няма коментари за тази статия.

Коментари не са ти позволени. Ползвай Вход.