Άλγεβρα

Διαδραστικές εφαρμογές πάνω στην Άλγεβρα.
Ως προς την κατανομή της ύλης στο Γενικό Λύκειο, περιέχει την Άλγεβρα Α΄, την Άλγεβρα Β΄, το πρώτο μέρος των Μαθηματικών Κατεύθυνσης Γ΄ και, κάπως καταχρηστικά, το τελευταίο κεφάλαιο των Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β΄ (Θεωρία Αριθμών).

Εξίσωση 1ου βαθμού - 1

Септември 03, 2015 00:56 от Παντελής Πετρίδης

Πολυώνυμο Lagrange 5 σημείων (το πολύ 4ου βαθμού)

Февруари 25, 2015 14:25 от Παντελής Πετρίδης

Το κόσκινο του Ερατοσθένη

Последна редакция Дек 05, 2015 18:17 от Παντελής Πετρίδης

Το κόσκινο του Ερατοσθένη είναι μία διαδικασία εύρεσης πρώτων αριθμών (πρώτος λέγεται κάθε αριθμός που διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα, έτσι π.χ. ο 5 είναι πρώτος ενώ ο 6 όχι διότι 6 = 2⋅3, άρα ...