Ο λήγοντας να είναι μονάδα

print
email
Last update Jul 19, 2013 14:05 by Παντελής Πετρίδης

Άσκηση στα συστήματα αρίθμησης

Να βρεθεί ο μικρότερος ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος από τη μονάδα που οι αναπαραστάσεις του στο δυαδικό, το τριαδικό, κτλ ως το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης έχουν λήγοντα τη μονάδα.

It has been read 4911 times

Comments

There are no comments for this article.

You are not allowed to post comments. Please login.