Πολυώνυμο Lagrange 5 σημείων (το πολύ 4ου βαθμού)

print
email
Wed February 25, 2015 14:25 by Παντελής Πετρίδης

It has been read 5058 times

Comments

There are no comments for this article.

You are not allowed to post comments. Please login.