Μεσοκάθετος

print
email
یکشنبه 0۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۵۹ توسط Παντελής Πετρίδης

Ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που ισαπέχουν από δύο σημεία;

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com
4476 بار خوانده شده است

نظر

هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد.

شما مجاز به ارسال نظرات نمی باشید. لطفا وارد شوید.

مطلب بعدی
Διχοτόμος