Ισοϋπόλοιποι του 37

print
email
Dernière mise à jour Oct 01, 2014 09:24 Par Παντελής Πετρίδης

Να δείξετε ότι κάθε ακέραιος είναι ισοϋπόλοιπος με το άθροισμα των τριψήφιων στους οποίους σπάει (ξεκινώντας από δεξιά, όπως είναι και ο διαχωρισμός των χιλιάδων) ως προς τον αριθμό 37.
(π.χ. οι αριθμοί 12.345.678 και 12+345+678 είναι ισοϋπόλοιποι του 37)

Il a été lu 3998 fois

Commentaires

Il n`y a pas de commentaire pour cet article.

Vous n ëtes pas autorisé à commenter cet article Merci de vous connecter.