Κώνος και εφαπτόμενες σφαίρες

print
email
Dernière mise à jour Jul 19, 2013 13:54 Par Παντελής Πετρίδης

Θέμα του '67

Δίνεται ορθός κώνος και εσωτερικά αυτού δύο σφαίρες με ακτίνες ρ και R (ρ μικρότερο του R) που εφάπτονται σε αυτόν και μεταξύ τους (η σφαίρα ακτίνας R εφάπτεται και στη βάση του κώνου). Να βρεθεί η επιφάνεια και ο όγκος του κώνου ως συνάρτηση των ρ και R.

Η παραπάνω άσκηση ήταν θέμα του '67.

Il a été lu 4586 fois

Commentaires

Il n`y a pas de commentaire pour cet article.

Vous n ëtes pas autorisé à commenter cet article Merci de vous connecter.