Πλήθος ψηφίων μεταξύ συστημάτων αρίθμησης

print
email
Dernière mise à jour Jul 19, 2013 13:58 Par Παντελής Πετρίδης

Άσκηση στα συστήματα αρίθμησης

Ένας φ-ψήφιος στο f-αδικό σύστημα αρίθμησης και ένας γ-ψήφιος στο g-αδικό σύστημα αρίθμησης (όπου φ,γ θετικοί ακέραιοι και f,g ακέραιοι μεγαλύτεροι του 1) παριστάνουν τον ίδιο θετικό ακέραιο αριθμό. Να βρεθούν οι πιθανές τιμές του γ ως συνάρτηση των φ, f, g.

Il a été lu 4610 fois

Commentaires

Il n`y a pas de commentaire pour cet article.

Vous n ëtes pas autorisé à commenter cet article Merci de vous connecter.