Πολυώνυμο Lagrange 5 σημείων (το πολύ 4ου βαθμού)

print
email
Mer Fevrier 25, 2015 14:25 Par Παντελής Πετρίδης

Il a été lu 4918 fois

Commentaires

Il n`y a pas de commentaire pour cet article.

Vous n ëtes pas autorisé à commenter cet article Merci de vous connecter.