Μία λύση χωρίς τη χρήση των παραμετρικών εξισώσεων της έλλειψης

Bu yazıyı arkadaşına gönder.

E-postayla gönder
 

Formda * ile belirlenen alanlar boş kalamaz.