Εύρεση τύπου f από συναρτησιακή σχέση

print
email
Ultimo aggiornamento 28 Ott 2014 17:30 da Παντελής Πετρίδης

Ποια συνάρτηση "τηρεί τις αναλογίες";

Δίνεται συνάρτηση f:[α,β]→[γ,δ] όπου α, β, γ, δ πραγματικοί αριθμοί με α<β και γ<δ.
Αν ισχύει (ε-ζ)(f(η)-f(θ))=(f(ε)-f(ζ))(η-θ) για κάθε ε, ζ, η, θ ∈ [α,β], να βρείτε τους πιθανούς τύπους της f.

È stato letto 4346 volte

Commenti

Non ci sono commenti per questo articolo.

Non sei autorizzato a inserire commenti. Effettua il Login.