Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Διαδραστικές εφαρμογές πάνω στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
Ως προς την κατανομή της ύλης στο Γενικό Λύκειο, περιέχει τα δύο τελευταία κεφάλαια των Μαθηματικών & Στοιχείων Στατιστικής Γενικής Παιδείας Γ΄ (Στατιστική & Πιθανότητες).