Περί

print
email
Последняя редакция Июл 21, 2013 18:27 от Παντελής Πετρίδης

Πληροφορίες για την ιστοσελίδα

Περί εμού
Λέγομαι Πετρίδης Παντελής, είμαι μαθηματικός, ζω στα Γιαννιτσά και εργάζομαι στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Γιαννιτσών.

Περί του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)
Είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο του Υπουργείου Παιδείας που προσφέρει ένα πλήθος υπηρεσιών στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές. Η παρούσα ιστοσελίδα φιλοξενείται σε αυτό.
Αρχική σελίδα: www.sch.gr

Περί της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (CMS)
Η πλατφόρμα με την οποία δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα είναι η Elxis. Είναι δωρεάν, φιλική στη χρήση και ελληνική.
Αρχική σελίδα: elxis.org, Φόρουμ: forum.elxis.org, Αρχεία: elxis.net/docs

Περί της μηχανής ενσωμάτωσης μαθηματικών παραστάσεων
Οι μαθηματικές παραστάσεις ενσωματώνονται στον κώδικα html της ιστοσελίδας με τη βοήθεια της μηχανής MathJax.
Αρχική σελίδα: mathjax.org, Άλλα: TeX CommandsHTML Symbol Entities Reference.

Περί της εφαρμογής GeoGebra
Η GeoGebra είναι μία εφαρμογή δυναμικών μαθηματικών η οποία μονοπώλησε το ενδιαφέρον καθώς είναι εύχρηστη, με ευρύ φάσμα λειτουργιών, ενσωματώνεται σε ιστοσελίδες και δωρεάν.
Αρχική σελίδα, Φόρουμ, Βοήθεια, Tube, UploadManager (Greek).

Просмотров: 6262