Εύρεση τύπου f από συναρτησιακή σχέση

print
email
En son güncelleme 28 Ekim 2014, 18:30 İleten: Παντελής Πετρίδης

Ποια συνάρτηση "τηρεί τις αναλογίες";

Δίνεται συνάρτηση f:[α,β]→[γ,δ] όπου α, β, γ, δ πραγματικοί αριθμοί με α<β και γ<δ.
Αν ισχύει (ε-ζ)(f(η)-f(θ))=(f(ε)-f(ζ))(η-θ) για κάθε ε, ζ, η, θ ∈ [α,β], να βρείτε τους πιθανούς τύπους της f.

Yazı 4789 kez okundu

Yorumlar

Bu yazı için yorum yok.

Yorum ekleme izniniz yok. Giriş yapın.